Στοχαστικές Ανελίξεις Χειμερινό Εξάμηνο 20189-20, MEM263

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού

Γραφείο: Ε314 -- Κτίριο Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ώρες γραφείου: Τρίτη 3-5, Παρασκευή 1-3

Ωρες μαθημάτων: Τρίτη και Πέμπτη 1-3. Αίθουσα: Α208

Πρόοδος: Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 5-8μμ, Αίθουσα: Α208.

Πληροφορίες για το μάθημα


Πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τρίτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τέταρτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Πέμπτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Έκτο Φυλλάδιο Ασκήσεων