Απειροστικός ΙΙΙ, Χειμερινό Εξάμηνο 2023

Διδάσκων: Γρηγόρης Φουρνόδαυλος
Γραφείο: E.314
E-mail: gfournodavlos AT uoc DOT gr

Γενικές πληροφορίες

Ώρες/αίθουσα διδασκαλίας: Κάθε Τετάρτη/Παρασκευή 13:00-15:00 στην Α201. Πρώτη διάλεξη 4/10/2023.

Εργαστήριο: Κάθε Πέμπτη 11:00-13:00. Πρώτο εργαστήριο 12/10/2023.

Βιβλίο: J.E. Marsden, A.J. Tromba, Διανυσματικός Λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Ι και ΙΙ.

Ώρες γραφείου: Κάθε Παρασκευή 15:00-17:00 μετά το μάθημα.

Βαθμολογικό σύστημα: 20% τεστ, 30% ενδιάμεση εξέταση, 50% τελική εξέταση.

Λεπτομέρειες για τα τεστ

Σύνολο 5 τεστ. Θα δίνεται άσκηση από το βιβλίο προς επίλυση τη δεύτερη ώρα του μαθήματος κάθε άλλης Παρασκευής. Στη βαθμολογία θα μετρήσουν τα 3 καλύτερα τεστ από τα 5 (δηλ. υπάρχει περιθώριο να χαθούν 2). Ημερομηνίες: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 15/12.

Ενδιάμεση εξέταση

4/11 Σάββατο 12-2 μ.μ. αίθουσες Α201, Α203. Ύλη: Κεφάλαια 5-6 από το βιβλίο.

Πρόοδος

Ασκήσεις για το εργαστήριο

Κάθε βδομάδα θα δίνεται ένα σετ ασκήσεων από το βιβλίο, οι οποίες θα λύνονται στο εργαστήριο της επόμενης βδομάδας.

Φυλλάδιο 1 (Διπλά ολοκληρώματα.)

Φυλλάδιο 2 (Τριπλά ολοκληρώματα.)

Φυλλάδιο 3 (Απεικονίσεις και αλλαγές μεταβλητών.)

Φυλλάδιο 4 (Κέντρο μάζας, καταχρηστικά ολοκληρώματα.)

Φυλλάδιο 5 (Επικαμπύλια ολοκληρώματα.)

Φυλλάδιο 6 (Επιφανειακά ολοκληρώματα.)

Φυλλάδιο 7 (Θεωρήματα Green και Stokes.)

Φυλλάδιο 8 (Συντηρητικά πεδία και θεώρημα Gauss.)