Διδάσκων: Γεώργιος Κοσιώρης, E322. E-mail: kosioris [at] uoc gr

Ώρες διαλέξεων: Τρίτη 1:00-3:00 μμ και Πέμπτη 3:00-5:00 μμ, Α201.

Ώρες ασκήσεων: Εργαστήριο ασκήσεων Τρίτη 11:00-1:00 μμ, Ε212 (O διδάσκων και οι προπτυχιακοί φοιτητές Ιωάννης Σοφράς-Καραντής, Ευάγγελος Πετρίδης). Επίλυση ασκήσεων Παρασκευή 3:00-5:00 μμ, Α201 (Σταύρος Ελευθεράκης, μεταπτυχιακός φοιτητής).

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 3-5μμ

Κατανόηση των βασικών μεθόδων επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων και των βασικών γραμμικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Πιό αναλυτικά θα διδαχθούν οι παρακάτω ενότητες:

Διδακτικό υλικό

Για τις ανάγκες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν:

Ροή Διαλέξεων

1η εβδομάδα: Παραδείγματα διαφορικών εξισώσεων στις σύγχρονες επιστήμες. Γραμμικές εξισώσεις α' τάξης.

2η εβδομάδα: Χαρακτηριστικά μη γραμμικών εξισώσεων. Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών.

3η εβδομάδα: Ακριβείς εξισώσεις και ολοκληρώνοντες παράγοντες.

4η εβδομάδα: Γραμμικές εξισώσεις β' τάξης. Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Πραγματικές και μιγαδικές ρίζες.

5η εβδομάδα: Εξισώσεις β' τάξης με σταθερούς συντελεστές. Διπλή ρίζα. Μέθοδος υποβιβασμού της τάξης. Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές ανώτερης τάξης.

6η εβδομάδα: Μη ομογενές πρόβλημα. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών, μέθοδος μεταβαλλόμενων συντελεστών.

7η εβδομάδα: Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Διαγράμματα φάσεων για 2x2 γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές.

8η εβδομάδα: Διαγράμματα φάσεων για 2x2 γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων α' τάξης.

9η εβδομάδα: Μέθοδος Fourier για την εξίσωση θερμότητας - Σειρές Fourier.

10η εβδομάδα: Σειρές Fourier - Αρτια και περιττή επέκταση.

11η εβδομάδα: Μέθοδος Fourier για την εξίσωση θερμότητας και την κυματική εξίσωση - μη ομογενείς εξισώσεις.

12η εβδομάδα: Μέθοδος Fourier για την εξίσωση θερμότητας και την κυματική εξίσωση - συνοριακές συνθήκες Neumann

13η εβδομάδα: Εξίσωση Laplace

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός, Β, του μαθήματος θα υπολογιστεί από τον τύπο B = 0.40 * Π + 0.70 * T. Εδώ Π είναι ο ο βαθμός της προόδου και Τ ο βαθμός του τελικού διαγωνίσματος. Η πρόοδος θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου και θα είναι κοινή και για τα δύο τμήματα διδασκαλίας. Η πρόοδος είναι υποχρεωτική.

Ασκήσεις

13-02-2018: 1o Εργαστήριο Ασκήσεων

27-02-2018: 2o Εργαστήριο Ασκήσεων

06-03-2018: 3o Εργαστήριο Ασκήσεων

13-03-2018: 4o Εργαστήριο Ασκήσεων

20-03-2018: 5o Εργαστήριο Ασκήσεων

20-03-2018: 6o Εργαστήριο Ασκήσεων

19-04-2018: 7o Εργαστήριο Ασκήσεων

08-05-2018: 8o Εργαστήριο Ασκήσεων

17-05-2018: 9o Εργαστήριο Ασκήσεων

Ανακοινώσεις

23-03-2018: Θα γίνει παράδοση μαθήματος για 2x2 γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές.

28-03-2018: Παρακολούθηση των διαλέξεων του Α' Τμήματος με διδάσκοντα τον κ. Γ. Ζουράρη

29-03-2018: Θα γίνει επίλυση ασκήσεων.

30-03-2018: Δεν θα γίνουν ασκήσεις.

19-04-2018: Η ύλη για την πρόοδο θα περιλαμβάνει ότι έχετε διδαχτεί για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων.

19-04-2018: Την ημέρα της προόδου δεν θα γίνουν εργαστήριο ασκήσεων/παραδόσεις μαθήματος

6-06-2018: Αποτελέσματα προόδου

6-06-2018: Η ύλη του τελικού διαγωνίσματος είναι αυτή που έχει διδαχθεί εκτός από εξίσωση Laplace.

9-07-2018: Συνολικός βαθμός πρoόδου και τελικής εξέτασης

20-10-2018: Βαθμοί εξέτασης Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας, Τρίτη 23 Οκτωβρίου, 11:00-12:30.

Ημερολόγιο

24-04-2018: Διεξαγωγή προόδου, 7-9μμ.

12-06-2018: Tελική εξέταση του μαθήματος, 9-12μμ.