Για την εξέταση του μαθήματος Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΣΔΕ θα γίνει στις 10/9 ώρα 17:30 - 19:30
μέσω της πλατφόρμας Zoom με ανοιχτές κάμερες:

https://zoom.us/j/91973293441

Για την εξέταση του μαθήματος Διαφορικές Εξισώσεις

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΔΕ θα γίνει στις 14/9 ώρα 14:30 - 16:30\
μέσω της πλατφόρμας Zoom με ανοιχτές κάμερες:

https://zoom.us/j/98356714681

Εξέταση του μαθήματος Συνήθεις Διαφορικές Εξίσωσες

Η δια ζώσης εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα
(10/09/2021, 15:00 -17:00) με κλειστές σημειώσεις.


Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως πρέπει μέχρι 01/09/2021
να μου στείλουν στη διεύθυνση tersenov@uoc.gr μήνυμα με Θέμα : ΣΔΕ, εξ
αποστάσεως. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom περίπου με τον
ίδιο τρόπο όπως η εξέταση του Γενάρη. Η ημερομηνία, ωρα και ο
σύνδεσμος θα ανακοινωθούν αργότερα.

Εξέταση του μαθήματος Διαφορικές Εξίσωσες (Β Τμήμα)

Η δια ζώσης εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα
(14/09/2021, 12:00 -14:00) με κλειστές σημειώσεις.


Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως πρέπει μέχρι 01/09/2021
να μου στείλουν στη διεύθυνση tersenov@uoc.gr μήνυμα με Θέμα : ΔΕ, εξ
αποστάσεως. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom περίπου με τον
ίδιο τρόπο όπως η εξέταση που έγινε τον Ιούνη. Η ημερομηνία, ωρα και ο
σύνδεσμος θα ανακοινωθούν αργότερα.