Βαθμοί για την εμβόλιμη εξέταση της ΑΕΣΔΕ (Ιανουαρίος 2016) ΒΑΘΜΟΙ