Ανακοινώσεις

Πρόοδος στις 10 Δεκεμβρίου (17:00 - 19:00, Θ201)

Γενικά

Βαθμός: max(Πρόοδος * 30% + Τελικός * 70%, Τελικός * 100%)
Ώρες Μαθηματών Τρίτη και Παρασκευή 11-1 στην Θ201
Ασκήσεις Πέμπτη 1-3 στο αμφιθέατρο Σ.Π.
Ώρες Γραφείου Τρίτη και Παρασκευή 1-2

Ασκήσεις

Πρώτη σειρά ασκήσεων
Δεύτερη σειρά ασκήσεων
Τρίτη σειρά ασκήσεων
Τέταρτη σειρά ασκήσεων
Πέμπτη σειρά ασκήσεων
Έκτη σειρά ασκήσεων
Έβδομη σειρά ασκήσεων
Όγδοη σειρά ασκήσεων
Ένατη σειρά ασκήσεων
Δέκατη σειρά ασκήσεων