Γιάννης Α. Αντωνιάδης - Καθηγητής

Editor of the JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications
E-mail:
antoniad@math.uoc.gr

Βιογραφικό (CV)
ΦωτογραφίαΒιβλία:


Επίβλεψη των εργασιών για Διδακτορικό δίπλωμα των παρακάτω φοιτητών:


Επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών των παρακάτω φοιτητών:


Επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών των παρακάτω φοιτητών:


Διδασκαλία   

Άλγεβρα ΙΙ

Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα

Θέματα Άλγεβρας (Εισαγωγή στην Αριθμητική Γεωμετρία) 2014

Θεωρία Σωμάτων 2014

Αλγεβρα

Κωδικοποίηση

Αλγεβρική Γεωμετρία

Κρυπτολογία

Θεωρία Αριθμών

·  Διαλέξεις του Gerhard Frey

·  Διαλέξεις του Richard A. Mollin

·  Διαλέξεις Συγκελάκη Αλ. – Τσακνάκη Εμμ. (Κρυπτογραφία – Εαρινό 2006)

(Τεστ ελέγχου πρώτων με χρήση αθροισμάτων Gauss και Jacobi)