Γιάννης Α. Αντωνιάδης - Καθηγητής

Editor of the JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications
E-mail:
antoniad@math.uoc.gr

Βιογραφικό (CV)
ΦωτογραφίαΒιβλία:


Επίβλεψη των εργασιών για Διδακτορικό δίπλωμα των παρακάτω φοιτητών:


Επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών των παρακάτω φοιτητών:


Επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών των παρακάτω φοιτητών:


Διδασκαλία   

Θεωρία Ομάδων, Φθινόπωρο 2018.

Θεωρία Αριθμών στην Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό), Φθινόπωρο 2018.

Άλγεβρα ΙΙ (Θεωρία Σωμάτων, Μεταπτυχιακό)

Άλγεβρα ΙΙ

Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα

Θέματα Άλγεβρας (Εισαγωγή στην Αριθμητική Γεωμετρία) 2014

Θεωρία Σωμάτων 2014

Αλγεβρα

Κωδικοποίηση

Αλγεβρική Γεωμετρία

Κρυπτολογία

Θεωρία Αριθμών

·  Διαλέξεις του Gerhard Frey

·  Διαλέξεις του Richard A. Mollin

·  Διαλέξεις Συγκελάκη Αλ. – Τσακνάκη Εμμ. (Κρυπτογραφία – Εαρινό 2006)

(Τεστ ελέγχου πρώτων με χρήση αθροισμάτων Gauss και Jacobi)