ΤΕΜ-161. Πιθανότητες

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρα 11.00-13.00, Τετάρτη 13.00-15.00, Πέμπτη 15:00-17:00. ΑΜΦ. Α. 203.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δημήτρης Τσαγκαρογιάννης (γραφείο Β-318), ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα 13:00-15:00, Τετάρτη 11:00-13:00. ΒΟΗΘΟΣ: Ευτυχία Ξανθουδάκη.

ΥΛΗ: Από την αναφορά [1], κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2: 2.1-2.4, κεφάλαιο 3: 3.1-3.4, 3.6, κεφάλαιο 4: 4.1-4.6, κεφάλαιο 5: 5.1-5.3, κεφάλαιο 6: 6.1, 6.3, κεφάλαιο 7: 7.1, 7.3, 7.4, κεφάλαιο 8: 8.1-8.4.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Οι διαλέξεις θα ακολουθούν σε γενικές γραμμές την παρακάτω αναφορά:

[1] P. Hoel, S. Port, C. Stone: Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2005.

Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε και τα παρακάτω:

[2] Δ. Μπερτσεκάς, Ι. Τσιτσικλής: Εισαγωγή στις Πιθανότητες (μτφ), 2010, εκδ. Τζιόλα.

[3] DeGroot, Schervish: Probability and Statistics, fourth edition, Addison-Wesley 2012.

[4] G. Grimmett D. Stirzaker: One Thousand Exercises in Probability, Oxford University Press 2001.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Τελική γραπτή εξέταση 100%. Προαιρετικά, κάθε εβδομάδα θα δίνονται σειρές ασκήσεων που θα μετρήσουν συνολικά 20% του τελικού βαθμού και μόνο στην περίπτωση που η τελική εξέταση είναι >4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

1. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων που χάθηκαν θα γίνονται Πέμπτη 17:00-19:00 στην ίδια αίθουσα.

2. 1η σειρά ασκήσεων. Παράδοση: Δευτέρα 8/4/2013. Λύσεις.

3. 2η σειρά ασκήσεων. Παράδοση: Δευτέρα 8/4/2013. Λύσεις.

4. Την Πέμπτη 4/4 θα γίνει μόνο το μάθημα 5-7 λόγω απόφασης της ΓΣ του συλλόγου φοιτητών ΤΕΜ για συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας.

5. 3η σειρά ασκήσεων. Παράδοση: Πέμπτη 18/4/2013. Λύσεις.

6. 4η σειρά ασκήσεων. Παράδοση: Πέμπτη 25/4/2013. Λύσεις.

7. 5η σειρά ασκήσεων. Παράδοση: Τετάρτη 15/5/2013. Λύσεις.

8. Την Τετάρτη 15/5 και την Πέμπτη 16/5 (μόνο το δίωρο 15:00-17:00) θα γίνουν ασκήσεις από τη βοηθό.

9. Το Σάββατο 25/5/2013 θα γίνει επιπλέον μάθημα επανάληψης και ασκήσεων στις 11:00-13:00.

10. Την Τετάρτη 5/6/2013 θα έχω ώρες γραφείου 10:00-13:00 για απορίες.

11. Βαθμολόγηση των ασκήσεων.

12. Εξέταση Ιουνίου με λύσεις.

13. Βαθμολογία εξέτασης Ιουνίου (συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων). Όποια/ος επιθυμεί να δει το γραπτό της/ου μπορεί να περάσει από το γραφείο την Τρίτη 25/6 στις 13:00-14:00 ή την Πέμπτη 27/6 στις 13:00-14:30 ή να μου στείλει email να κλείσουμε κάποιο άλλο ραντεβού μέχρι την Πέμπτη 27/6, γιατί την Παρασκευή 28/6 θα παραδώσω τη βαθμολογία στη γραμματεία.

14. Εξέταση Σεπτεμβρίου με λύσεις.

15. Βαθμολογία εξεταστικής Σεπτεμβρίου 9/9/2013 . 'Οποια/ος θέλει να δει το γραπτό της/του μπορεί να έρθει στο γραφείο την Τρίτη 17/9, 14:00-15:00, ή την Τετάρτη 18/9, 10:30-11:30, ή να μου στείλει email να κλείσουμε κάποιο άλλο ραντεβού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

19/02: Εισαγωγή, παράδειγμα διακριτής πιθανότητας, βασική θεωρία συνόλων.

28/02: Παράδειγμα συνεχούς πιθανότητας, ορισμός χώρου πιθανότητας.

1/3: Δεσμευμένη πιθανότητα, νόμος του Bayes, ανεξαρτησία.

6/3: Ασκήσεις σε δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχομένων και νόμος του Bayes, δειγματοληψία με επανατοποθέτηση.

11/3: Δειγματοληψία χωρίς επανατοποθέτηση, μεταθέσεις, συνδυασμοί.

13/3: Διαμερίσεις, ασκήσεις στη συνδυαστική ανάλυση, κατασκευή χώρου πιθανότητας για n επαναλήψεις της ρίψης ενός νομίσματος.

01/4: Παραδείγματα στη διωνυμική κατανομή, συζήτηση των ασκήσεων προς παράδοση, φόρμουλα του Stirling.

03/4: Διακριτή/συνεχής τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση πυκνότητας, συνάρτηση κατανομής.

04/4: Διακριτή/συνεχής τυχαία μεταβλητή, διωνυμική, υπεργεωμετρική κατανομή.

08/4: Απόδειξη συνέχειας από δεξιά, σταθερή και ομοιόμορφη κατανομή.

10/4: Δείκτρια, γεωμετρική κατανομή, διακριτά τυχαία διανύσματα, ανεξάρτητες τ.μ., κατανομή Poisson σαν όριο της διωνυμικής.

15/4: Κατανομή Poisson σαν όριο της διωνυμικής, διακριτά τυχαία διανύσματα, ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές.

18/4: Μέση τιμή, ιδιότητες.

22/4: Διασπορά, ροπές, διασπορά αθροίσματος.

24/4: Συντελεστής συσχέτισης, ανισότητα Chebyshev.

25/4: Συνεχείς τ.μ., παραδείγματα κατανομών.

13/5: Κανονική, εκθετική και Γάμμα κατανομή.

15/5, 16/5: ασκήσεις από τη βοηθό.

20/5: Ιδιότητες των διδιάστατων κατανομών.

22/5: Δεσμευμένες πυκνότητες, Μέση τιμή συνεχών τυχαίων μεταβλητών.

23/5: Ροπές συνεχών τυχαίων μεταβλητών, δεσμευμένη μέση τιμή, ροπογεννήτριες.

27/5: Χαρακτηριστικές συναρτήσεις.

29/5: Το θεώρημα της συνέχειας, Ο ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών.

30/5: Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.