XHM011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I


Χειμερινὸ ἑξάμηνο 2019-20

Ἰ. Δ. Πλατῆς
Ὧρες διδασκαλίας:

Τετάρτη 16:00-18:00, Πέμπτη 15:00-17:00 Ἀμφ. Α1 (Χημικὸ)

Διδακτέα ὕλη: ἐδῶ


Βιβλιογραφία (ἐνδεικτική)

1. Finney-Weir-Giordan Thomas: Απειροστικός Λογισμός, Τόμοι 1, 2.

Τὸ παραπάνω βιβλίο εἶναι βοηθητικό. Θὰ ἀκολουθήσουμε τὶς

 
Σημειώσεις γιὰ τα Μαθηματικὰ Ι


 καὶ δὲν θὰ ἀκολουθήσουμε ἀναγκαστικὰ τὴ σειρὰ τῆς διδακτέας ὕλης.

Ἐξεταστέα ὕλη: οἱ σημειώσεις πλὴν τῶν κεφαλαίων 4 καὶ 8.Τρόπος ἐξέτασης καὶ βαθμολογία

Μία τελικὴ ἐξέταση


Πρότυπο ἐξέτασης μὲ λύσεις


Θέματα Ἱανουαρίου (23/01/20) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. 25/09. Ἀνασκόπηση βασικῶν ἐννοιῶν Ι.
2. 26/09.
Ἀνασκόπηση βασικῶν ἐννοιῶν ΙΙ.


1ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 3/10).

3. 02/10. Ὅρια, συνέχεια.
4. 03/10.
Παράγωγοι Ι.2ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 10/10).5. 09/10. Παράγωγοι ΙI.
6. 10/10. Παράγωγοι ΙΙΙ.
3ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 17/10).


7. 16/10. Ὁλοκλήρωση I.
8. 17/10. Ὁλοκληρωση ΙΙ.4ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 24/10)

9. 23/10. Ὁλοκλήρωση IΙΙ.
10. 24/10. Ὁλοκληρωση ΙV.
5ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 31/10)

11. 30/10. Πολλαπλὰ λοκληρώματα Ι.
12. 31/10. Πολλαπλὰ λοκληρώματα ΙΙ.
6ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 7/11)


13. 06/11. Παραγώγιση στὶς πολλὲς μεταβλητὲς Ι.
14. 07/11. Παραγώγιση στὶς πολλὲς μεταβλητὲς ΙΙ.7ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 14/11)


15-16. 13/11. Παραγώγιση στὶς πολλὲς μεταβλητὲς ΙII-IV.
17-18. 14/11. Παραγώγιση στὶς πολλὲς μεταβλητὲς V-VI.

8ο φυλλάδιο ἀσκήσεων. (Παράδοση 21/11)


19-20. 20/11. Διανὺσματα, εὑθεες, ἐπὶπεδα, ἐξωτερικὸ γινόμενο.
21. 21/11. Ἐπικαμπύλια ὁλοκληρώματα I.9ο φυλλάδιο ἀσκήσεων.  (Παράδοση 28/11)

22-23.  27/11. Ἐπικαμπύλια ὁλοκληρώματα II.
2421/11. Ἐπικαμπύλια ὁλοκληρώματα III (Green καὶ Θεὼρημα ἀπόκλισης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Λόγῳ ἀπουσίας, τὰ μαθήματα τῶν δύο τελευταίων ἑβδομάδων τοῦ ἑξαμήνου θὰ διδαχθοῦν σὲ πρότερες ἡμερομηνίες ποὺ θὰ ἀνακοινωθοῦν.
2. 10/11: Οἱ χειρόγραφες σημειώσεις τῆς 1ης ἑβδομάδας ἀντικαταστάθηκαν μὲ τυπωμένες (Κεφάλαιο 1 τῶν σημειώσεων). Αὐτὸ θὰ γίνεται σταδιακὰ στὴ διάρκεια τοῦ ἑξαμήνου.
3. 14/11: Οἱ χειρόγραφες σημειώσεις τῆς 2ης καὶ τῆς 3ης ἑβδομάδας ἀντικαταστάθηκαν μὲ τὸ Κεφάλαιο 2 τῶν σημειώσεων. Κάποιες ἀβλεψίες ποὺ ὑπῆρχαν στὶς χειρόγραφες σημειώσεις διορθώθηκαν.
4. 25/10. Ἡ τελευταῖα ἑνότητα (κέντρο μάζας) του Κεφαλαίου 3 τῶν σημειώσεων δὲν διδάχθηκε. Τὸ κέντρο μάζας θὰ διδαχθεῖ στὴν ἑνότητα τῶν πολλαπλῶν ὁλοκληρωμάτων, συνεπῶς ἡ παροῦσα ἑνότητα εἶναι μόνο πληροφοριακή.
5. 27/10. Tὰ δύο μέρη τοῦ Κεφαλαίου 3 τῶν σημειώσεων ἀντικαταστάθηκαν μὲ τὶς σημειώσεις ὁλόκληρου τοῦ κεφαλαίου. Κάποιες ἀβλεψίες διορθώθηκαν. ὕστερα καὶ ἀπὸ δικές σας ὑποδείξεις (εὐχαριστῶ!)
6. 7/11. Λόγῳ κωλύμματος, τὸ μάθημα τῆς Τετάρτης 6/11, μετατέθηκε τὴν Παρασκευὴ 8/11, 3-5, Ἁμφ. 3.
7. 9/11. Ἁναπληρώσεις μαθημάτων! Τετάρτη 13, 20 και 27/11, 2-4, Α2. Πέμπτη 14/11, 1-3, Α2.
8. 14/11.
Tὰ δύο μέρη τοῦ Κεφαλαίου 4 τῶν σημειώσεων ἀποσύρθηκαν καὶ ἀντικαταστάθηκαν μὲ τὶς σημειώσεις ὁλόκληρου τοῦ κεφαλαίου.
9. 25/11. Τὸ σῶμα τῶν πλήρων σημειώσεων ἀναρτήθηκε παραπάνω. Ἀποσύρθηκαν ὅλα τὰ προηγούμενα τμήματα.
10. 2/12. Kάποιες ἀβλεψίες στὶς σημειώσεις διορθώθηκαν ἤ θα διορθωθοῦν σύντομότατα. Ἀναρτήθηκε πρότυπο ἐξέτασης.
11. 24/08.  Οἱ ἐξετάσεις τοῦ Σεπτεμβρίου θὰ διεξαχθοῦν διαδικτυακά, μέσω teams. Ἡ ὁμάδα θὰ δημιουργηθεῖ σύντομα, ἑντὸς τῆς ἑβδομάδας, ὁπότε παρακολουθεῖτε τἠ σελίδα. Θὰ ἀναρτηθοῦν ἐπίσης καὶ οἱ λύσεις τῶν ἐξετάσεων τοῦ Ἰανουαρίου.
12. 24/08. Μπορεῖτε νὰ ἐγγράφεστε στὴν ὁμάδα M1-Sept-20 τοῦ Teams, ἐδῶ, μέχρι τὶς 12/09, 11 π.μ. Ἐὰν δὲν ἔχετε ἤδη ἐγγραφεῖ στἠν ἐφαρμογὴ Teams, oἱ ὁδηγίες βρίσκονται 
ἐδῶ (ἀγνοῆστε τὸν σύνδεσμο στὴν ἀρχὴ καὶ μεταβεῖτε κατευθεῖαν στὴ σελίδα τοῦ Δῆλος365.)
13. 02/09.
Ἐνδεχομένως ἀπὸ αὔριο 3/09, 9:00 π.μ., ὅσοι/ες κάνουν αἴτημα στὴν ὁμάδα νὰ μὴν παίρνουν ἀπάντηση ἀποδοχῆς. Αὐτὸ ὀφείλεται σὲ κάποιο τεχνικὸ πρόβλημα ποὺ θὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς λόγος ἀνησυχίας. Μὲ τἠ λύση τοῦ προβλήματος ὅλοι/ες οἱ αἰτοῦντες θὰ γίνουν ἀποδεκτοί.
14. 12/09. Μὲ τὴ λήξη τῆς διορίας, ἔχουν ἐγγραφεῖ γιὰ τὴν ἐξέταση 93 ἄτομα. Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐξέταση στὶς 22/09 θὰ δίνονται στοὺς συμμετέχοντες μέσω Teams.
15. 19/09. Ἀπὸ σήμερα οἱ ἐξεταζόμενοι χωρίστηκαν στὶς παρακάτω ὁμάδες τοῦ Teams:
M1-A
M1-B
M1-C
Παρακαλῶ βρεῖτε τὰ ὀνόματά σας. Ἠ σύνδεση τὴν Τρίτη θὰ γίνει στὶς 18:30 γιὰ τὴν ταυτοποίηση. Kατόπιν, θᾶ ἔχετε 45 λεπτὰ γιὰ νὰ ἀπαντήσετε τὰ θέματα. Τὰ σκανάρετε ἤ τὰ φωτογραφίζετε ἐντὸς 10λέπτου ἀπὸ τὸ πέρας τῶν 45 λεπτῶν (ἤ καὶ νωρίτερα ἄν ἔχετε τελειώσει) καὶ τὰ στέλνετε ἀπὸ τὸν ἱδρυματικό σας λογαριασμὸ στὴν ἠλεκτρονική μου διεύθυνση jplatis@uoc.gr
Ἀνοιχτὲς κάμερες καὶ μικρόφωνα, ἀνοιχτὲς σημειώσεις. Ὑπενθυμίζω ὅτι θα καλέσω εἴτε δειγματοληπτικὰ εἰτε ὅλους σὲ προφορικὴ ἐξέταση στὶς 3/4 Ὀκτωβρίου.