Άλγεβρα Ι   (MΕΜ 221)

Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

Χειμερινό Εξάμηνο 2015

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο Α 201: Δευτέρα 15:00'-17:00' και Τετάρτη 15:00'-17:00'.
Από 1ης Νοεμβρίου οι ασκήσεις γίνονται κάθε Τρίτη, ώρα 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο Α201. 

                                                                                              Ώρες γραφείου (γραφείο Γ 313):   Μετά τις διαλέξεις ή κατόπιν συνεννοήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα μαθήματα -διαλέξεις και ασκήσεις- βιντεοσκοπημέναΑποτελέσματα της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016
Οι απαντήσεις σας, οι ορθές απαντήσεις, οι μονάδες που συγκεντρώσατε και η τελική βελτιωμένη βαθμολογία
Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης. Oι σωστές απαντήσεις σ' αυτό το φύλλο είναι BBCDBBCFCD.


Αποτελέσματα της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2106


Αποτελέσματα της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2016
Οι απαντήσεις σας, οι ορθές απαντήσεις και οι μονάδες (Τ) που συγκεντρώσατε στην εξέταση του Ιανουαρίου
Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης. Oι σωστές απαντήσεις σ' αυτό το φύλλο είναι BAFCCB.

Ο τελικός βαθμός προέκυψε ως εξής: Στους βαθμούς προόδου (Π) και εξέτασης Ιανουαρίου (Τ) χαρίστηκε μία "ποινή", άρα ανέβηκε έκαστος  κατά 0.33.
Ύστερα υπολογίστηκε ο βαθμός 0.3*Π+0.7*Τ
και στρογγυλοποιήθηκε στον πλησιέστερο αριθμό του 1/2*
Ζ. Όταν ο βαθμός 0.3*Π+0.7*Τ είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 4.5 και στρογγυλοποιείται στο 4.5 τότε τον κάνω 5. Δείτε αναλυτικά:
Τελική βαθμολογία της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016

Όσοι έχουν δικαίωμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου και παρέδωσαν γραπτό στις 13/1, οφείλουν να εξετασθούν και στην ύλη της Προόδου. Η εξέταση θα γίνει στις 18/1, ώρα 13 μ.μ. μαζί με την εμβόλιμη εξέταση της Άλγεβρας ΙΙ.Εξέταση Ιανουαρίου 2016
13/1/2016
Προσοχή!
Τα επίθετα από Α έως και Μ θα εξεταστούν από 9:00' έως 10:30'
Τα επίθετα από Ν έως Ω θα εξεταστούν από 10:30' έως 12:00'
Εξεταστέα ύλη: Έμφαση θα δοθεί στη διδαχθείσα από τα "Πολυώνυμα" (τέλος της 6ης εβδομάδας) και εξής.
Εννοείται ότι θα χρειαστεί να κατέχετε τη βασική ύλη της Θ. Αριθμών, Δακτυλίων και Σωμάτων.
Πρόοδος έγινε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Εξεταστέα ύλη: Όλη η διδαχθείσα μέχρι και την 6η εβδομάδα, πλήν των πολυωνύμων.

Όπως διευκρίνησα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σε όσους είχαν σωστές 2 ή περισσότερες ερωτήσεις και μία μόνο λανθασμένη, η λανθασμένη "χαρίζεται", δηλαδή, βαθμολογείται με 0 αντί -1/3.
 Γι' αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, στην παρακάτω λίστα βαθμολογίας, η στήλη "Βελτιωμένος βαθμός". Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο "βελτιωμένος βαθμός" συμπίπτει με τον "βαθμό".

Αποτελέσματα της Προόδου
Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης. Oι σωστές απαντήσεις σ' αυτό το φύλλο είναι BAFCCB.


1η Εβδομάδα: 21-25 Σεπτεμβρίου.  Τη Δευτέρα 21/9 δεν γίνεται μάθημα, λόγω των εκλογών, σύμφωνα με απόφαση του Πανεπιστημίου.
                                                            Διαιρετότητα. Η ύλη που διδάχθηκε βρίσκεται στο σύγγραμμα 1, ενότητα 1.2, μέχρι και τις Σημειώσεις της σελίδας 19.
                                                            Άσκηση: Αν ο μόνος κοινός θετικός διαιρέτης των a, b είναι ο 1, αποδείξτε ότι το ίδιο ισχύει και για τους  m = 3a + 2b και n = 4a + 3b.

Σε κάθε μία από τις επόμενες εβδομάδες θα αναρτάται η ύλη που διδάχθηκε εκείνη την εβδομάδα.
Πρόκειται για σύντομη περιγραφή της ύλης και όχι για διδακτικές σημειώσεις και δεν υποκαθιστά την παρακολούθηση. Είναι χρησιμώτατη, αλλά κυρίως για όσους παρακολουθούν τις διαλέξεις.

Θα αναρτώνται, επίσης, ασκήσεις, μερικές από τις οποίες θα λύνονται στο μάθημα των ασκήσεων. Οι υπόλοιπες είναι για δική σας μελέτη!


2η Εβδομάδα: 28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα. Η ύλη αυτή αντιστοιχεί, κατά προσέγγιση, με την ενότητα 1.2 του συγγράμματος 1.
                                                                             Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν κάποιες από τις ασκήσεις, που αντιστοιχούν στην ύλης αυτής της εβδομάδας.

3η Εβδομάδα: 5-9 Οκτωβρίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα. Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις, που αντιστοιχούν στην ύλης αυτής της εβδομάδας.

4η Εβδομάδα: 12-16 Οκτωβίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα. Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις, που αντιστοιχούν στην ύλης αυτής της εβδομάδας.             

5η Εβδομάδα: 19-23 Οκτωβρίου.   Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα. Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις, που αντιστοιχούν στην ύλης αυτής της εβδομάδας

6η Εβδομάδα: 26-30 Οκτωβρίου.   Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

7η Εβδομάδα: 2-6 Νοεμβρίου.    Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

8η Εβδομάδα: 9 - 13 Νοεμβρίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

9η Εβδομάδα: 16 - 20 Νοεμβρίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

10η Εβδομάδα: 23 - 27 Νοεμβρίου. Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις από αυτές, που αντιστοιχούν στην ύλης τούτης της εβδομάδας 

11η Εβδομάδα: 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου.  Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις από αυτές, που αντιστοιχούν στην ύλης τούτης της εβδομάδας   

12η Εβδομάδα: 7 - 11 Δεκεμβρίου. Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις από αυτές, που αντιστοιχούν στην ύλης τούτης της εβδομάδας

13η Εβδομάδα: 14 - 18 Δεκεμβρίου. Ύλη που διδάχθηκε αυτή την εβδομάδα.  Στο μάθημα των ασκήσεων λύθηκαν πολλές από τις ασκήσεις που αντιστοιχούν στην ύλη των δύο τελευταίων εβδομάδων.

                                            

Τελευταία ενημέρωση: 27-8-2016