Απειροστικός Λογισμός Ι (Α)

Επίθετα που ξεκινούν Α-Μα

Χειμερινό Εξάμηνο 2021

Διδάσκων: Νίκος Φραντζικινάκης.

E-mail: frantzikinakis@gmail.com.


Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 9:15-11:00 στο Αμφ Α201.

Ώρες ασκήσεων: Παρασκευή 9:15-13:00 στην Ε212.

Βοηθοί: Μιχάλης Αρβανιτάκης, Γιάννης Κουσέκ, Μάνος Μπομπολάκης, Παναγιώτης Χουδαλάκης.

Κύριο Σύγγραμμα: Σημειώσεις Μ. Παπαδημητράκη εδώ (Κεφάλαια 2-10).

Γραφείο: Γ 307.

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00-13:00.

Ύλη: Ακολουθίες και όρια ακολουθιών, σειρές αριθμών, όρια συναρτήσεων, συνέχεια, παράγωγος, ολοκλήρωμα.

Βαθμολογία: Πρόοδος (35%) και τελικό διαγώνισμα (65%).


Ανακοινώσεις

27/9: Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 4/10 και τα εργαστήρια ασκήσεων ξεκινούν την Παρασκευή 8/10.

1/10: Όποιος θέλει να παρακολουθήσει τις διαλέξεις θα πρέπει υποχρεωτικά να φοράει μάσκα παντού μέσα στο κτήριο και να έχει μαζί του σε έντυπη μορφή είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή πρόσφατο PCR/rapid test (όχι όμως self-test).

2/9: Τα εργαστήρια ασκήσεων ξεκινούν την Παρασκευή 8/10, τα ΑΜ που λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9 στις 9:00-10:45 και τα υπόλοιπα ΑΜ στις 11:00-12:45. Καλή ιδέα είναι να κρατάτε μαζί σας τις σημειώσεις των διαλέξεων.

20/10: H πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου ώρα 18:15-20:00. Το διαγώνισμα θα είναι πολλαπλής επιλογής (σε αντίθεση με το τελικό διαγώνισμα το οποίο θα είναι ανάπτυξης) και η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις ενότητες που θα έχουμε καλύψει μέχρι τότε.


Ημερολόγιο Μαθήματος

1η Εβδομάδα (4, 6, 8 Οκτωβρίου): Οι πραγματικοί αριθμοί, ακέραιο μέρος, πυκνά σύνολα, φραγμένες και μονότονες ακολουθίες, η έννοια του "τελικά", επαγωγή. Παράγραφοι 1.1-1.4, 2.1 από το κύριο σύγγραμμα. Προτεινόμενες ασκήσεις από το κύριο σύγγραμμα, σελίδα 6 Ε: 1, 2, σελίδα 13 B: 2, 5, 6, σελίδες 27-28: B: 1, 2, 3, Γ: 1, 2, 3.

2η Εβδομάδα (11, 13, 15 Οκτωβρίου): Όρια ακολουθιών, βασικά όρια, ιδιότητες ορίων, πράξεις με όρια, κριτήρια σύγκρισης, βασικά όρια, κριτήριο λόγου. Παράγραφοι 2.1-2.5 από το κύριο σύγγραμμα. Προτεινόμενες ασκήσεις από το κύριο σύγγραμμα, σελίδες 49-53 A: 2, 3, 5, 6, B: 2, 3, 8, 9, 10, 14, Γ: 2, 3.

3η Εβδομάδα (18, 20, 22 Οκτωβρίου): Όρια μονότονων ακολουθιών και ακολουθιών που ορίζονται αναδρομικά, σειρές αριθμών, ορισμοί, η γεωμετρική σειρά, παραδείγματα, τηλεσκοπικές σειρές, κριτήριο μη σύγκλισης, κριτήριο σύγκρισης. Παράγραφοι 2.5, 10.1, 10.2 από το κύριο σύγγραμμα. Προτεινόμενες ασκήσεις από το κύριο σύγγραμμα, σελίδες 57-59 A: 1, 2, B: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, σελίδες 359-360 1, 2, 3, 4, σελίδα 364: 1.


Φυλλάδια Ασκήσεων

  • 1ο Φυλλάδιο και Υποδείξεις


  • 2ο Φυλλάδιο και Υποδείξεις


  • 3ο Φυλλάδιο και Υποδείξεις