Στάθης Φίλιππας

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,     Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο,

Γραφείο: Ε312,

E-mail: filippas@uoc.gr,    Τηλέφωνο: 2810393713

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, τμήμα Β

Εαρινό 2021


Πρόγραμμα

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδυκτιακά Τρίτη 3--5 και Πέμπτη 3--5 (Θεωρία) και το Εργαστήριο Τετάρτη 2.15 -- 4.30.

Θα χρησιμοποιηθεί το Webex. To link είναι:

https://uocgr.webex.com/uocgr/j.php?MTID=m1ba7a74e2740cfcbdf224c72af4d11f6

Για να συνδεθείτε θα σας ζητηθεί το email σας και ένα pwd ή όνομα που βάζετε εσείς. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Webex στη συσκευή σας πιθανόν δεν θα σας ζητηθεί τίποτε.

Βιβλίο.

Το βασικό σύγγραμμα είναι το

Διανυσματικός Λογισμός των J. E. Marsden και A.J. Tromba
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Άλλα βιβλία

Vector Calculus της Suzan J. Colley, (Στα Αγγλικά, ίδιο στύλ και επίπεδο όπως των Marsden και Tromba. )

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός , τόμος 2, του Tom Apostol (σε λίγο υψηλότερο επίπεδο απο τα προηγούμενα)

Ηλεκτρονικό υλικό στα Ελληνικά:

Εδώ θα βάζω τα αντίστοιχα κεφάλαια της Ελληνικής εκδοσης των Marsden & Tromba σκαναρισμένα (παλαιότερη έκδοση απο αυτή που κάποια στιγμή θα πάρετε αλλά επι της ουσίας καλύπτεται η ίδια ύλη) καθώς προχωράμε:

Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2α, Κεφάλαιο 2β, Κεφάλαιο 2γ, Κεφάλαιο 2δ, Κεφάλαιο 2ε, Κεφάλαιο 2στ, Κεφάλαιο 3α, Κεφάλαιο 3β, Κεφάλαιο 3γ,

Σημειώσεις του κ Παπαδημητράκη (στα Ελληνικά) εδώ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Αποτελέσματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου εδώ. Περνούν όσοι στο διαγώνισμα πήραν βαθμό τουλάχιστον 4,6.

Ημερολόγιο μαθήματος.

1η εβδομάδα (9, 11 Φεβρουαρίου) Υπενθύμιση σε: διανύσματα, παραμετρική παράσταση ευθείας, εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο, εξίσωση επιπέδου, απόσταση σημείου απο άλλο σημείο ή επίπεδο.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 1        Λύσεις: Ασκήσεις 1,2,3,    4,5,6

2η εβδομάδα (16, 18 Φεβρουαρίου) Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, γράφημα συναρτήσεων, σύνολα στάθμης, βασικές συναρτήσεις (ελλειψοειδές, παραβολοειδές, σάγμα, κώνος, επίπεδο) και το γράφημά τους.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 2        Απαντήσεις: εδώ

3η εβδομάδα (23, 25 Φεβρουαρίου) Όρια και συνέχεια. Παραδείγματα εύρεσης ορίων.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 3

4η εβδομάδα (2, 4 Μαρτίου) Μερικές παράγωγοι. Παράγωγος συνάρτησης πολλών μεταβλητών. Εφαπτόμενο επίπεδο. Η κλίση (grad) βαθμωτής συνάρτησης.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 4

5η εβδομάδα (9, 11 Μαρτίου) Διαδρομές και καμπύλες στον R^n: παραμετρική αναπαράσταση, εφαπτόμενο διάνυσμα και διάνυσμα ταχύτητας. Ιδιότητες της παραγώγου: Κανόνες για άθροισμα, γινόμενο, πηλίκο. Κανόνας αλυσίδας.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 5

6η εβδομάδα (16, 18 Μαρτίου) Κανόνας αλυσίδας (παραδείγματα). Κατα κατεύθυνση παράγωγος, ιδιότητες της κλίσης (grad) συνάρτησης , εφαπτόμενο επίπεδο σε ισοσταθμική επιφάνεια.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 6

7η εβδομάδα (23 Μαρτίου) Πολλαπλές μερικές παράγωγοι.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 7

8η εβδομάδα (30 Μαρτίου, 1 Απριλίου) Ανάπτυγμα Taylor, ακρότατα, κρίσιμα σημεία, κριτήριο 2ων παραγώγων.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 8

9η εβδομάδα (6, 8 Απριλίου) Τετραγωνικές μορφές, Παραδείγματα εφαρμογής κριτηρίου 2ων παραγώγων, Εύρεση ολικών ακροτάτων σε συμπαγή σύνολα.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 9

10η εβδομάδα (13, 15 Απριλίου) Ακρότατα υπό συνθήκες, πολλαπλασιαστές Lagrange.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση Φυλλάδιο 10

11η εβδομάδα (20, 22 Απριλίου) Θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων και Θεώρημα αντίστροφης συνάρτησης.

Σύντομες σημειώσεις εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση Φυλλάδιο 11

Επαναληπτικές ασκήσεις για εξάσκηση Φυλλάδιο 12

12η & 13η εβδομάδα (11, 13, 18, 20 Μαίου) Συζήτηση επαναληπτικών ασκήσεων καθώς και των ασκήσεων του δοκιμαστικού διαγωνίσματος,