Θεωρία Συνόλων

Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21


Η εξέταση Σεπτεμβρίου είναι με φυσική παρουσία. Σχετικά με τους ειδικούς περιορισμούς λόγω πανδημίας, δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος (MENU---Νέα και Ανακοινώσεις) με ημερομηνία 27 Αυγούστου.

Κάποιες πληροφορίες, κυρίως για όσους δεν παρακολουθούσαν, εδώ.


Υπάρχει αυτό το κείμενο που είχα αναρτήσει στη αρχή του εξαμήνου, κάποιες σημειώσεις του κ. Σκανδάλη εδώ, και υπάρχουν και τα παρακάτω:
συντομογραφίες που χρησιμοποιώ
κάποιες έξτρα ασκήσεις στο πρώτο μέρος του μαθήματος
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 1
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 2
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 3
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 4
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 5
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 6
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 7
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 8
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 9
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 10
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 11
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 12
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 13
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 14
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 15
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 16
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 17
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 18
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 19
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 20
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 21
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 22