Θεωρία Συνόλων

Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21


Υπάρχει αυτό το κείμενο που είχα αναρτήσει στη αρχή του εξαμήνου, κάποιες σημειώσεις του κ. Σκανδάλη εδώ, και υπάρχουν και τα παρακάτω:
συντομογραφίες που χρησιμοποιώ
κάποιες έξτρα ασκήσεις στο πρώτο μέρος του μαθήματος
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 1
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 2
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 3
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 4
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 5
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 6
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 7
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 8
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 9
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 10
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 11
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 12
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 13
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 14
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 15
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 16
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 17
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 18
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 19
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 20
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 21
τι έγραφα στον «πίνακα» στη διάλεξη 22