Στάθης Φίλιππας

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,     Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο,

Γραφείο: Ε312,

E-mail: filippas@uoc.gr,    Τηλέφωνο: 2810393713

Διαφορικές Εξισώσεις

Εαρινό 2023


Αίθουσες, ωράριο, ώρες γραφείου.

Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα 11.15--1 στην Α214 και Τρίτη 11.15--1 στην Α201. Το εργαστήριο την Τετάρτη 11-1 στην Ε212

Το γραφείο μου είναι στο Ε312 και οι ώρες γραφείου μου είναι Τρίτη 1-2. Αν δεν μπορείτε να έρθετε στις ώρες γραφείου μου, επικοινωνήστε μαζί μου για να κανονίσουμε συνάντηση κάποια άλλη ώρα.

Βιβλίο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Σημειώσεις του κ. Α. Τερσενοβ εδώ

Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών τιμών των W.E. Boyce και R.C. DiPrima Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ


Βαθμολόγηση.

Θα δίδονται φυλλάδια ασκήσεων (10%), θα υπάρξει ενδιάμεση εξέταση (30%, θα μετρήσει θετικά) καθώς και τελικό διαγώνισμα (60%).

Ημερολόγιο μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα θα αναρτώ σημειώσεις της Κ. Καλογεράκη. Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνεται την ώρα του Εργαστηρίου. Αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, συννενοηθείτε με τους βοηθούς του μαθήματος Νικόλαο Καλογεράκη (math6000@math.uoc.gr) και Δεσποινα Κοκκίνου (mathp414@math.uoc.gr).

1η εβδομάδα (6, 7 Φεβρουαρίου) Εισαγωγή, παραδείγματα, γενικότητες, μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 1

2η εβδομάδα (13, 14 Φεβρουαρίου) Εξισώσεις που ανάγονται σε χωριζομένων μεταβλητών, γραμμικές εξ. πρώτης τάξης, εξ. Bernoulli, εξ. Riccati.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 2

3η εβδομάδα (20, 21 Φεβρουαρίου) Πλήρεις εξισώσεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες. Γραμμικές εξισώσεις (βασικοί ορισμοί), γραμμικά ανεξάρτητες συναρτήσεις.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 3

4η εβδομάδα (28 Φεβρουαρίου) Γραμμικές εξισώσεις (συνέχεια), Βρονσκιανή και ιδιότητες, θεμελιώδες σύστημα λύσεων (= n γραμμικά ανεξ. λύσεις), μέθοδος υποβάθμισης τάξεως. Γραμμικές ΔΕ με σταθερούς συντελεστές: χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 4

5η εβδομάδα (6, 7 Μαρτίου) Γραμμικές ΔΕ με σταθερούς συντελεστές (συνέχεια): λύση ομογενούς εξίσωσης μέσω χαρακτηριστικού πολυωνύμου. Εξισώσεις Euler. Μέθοδος μεταβαλλόμενων σταθερών για μη ομογενείς Δ.Ε. Μέθοδος προσδιοριζόμενων συντελεστών.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 5

6η εβδομάδα (13, 14 Μαρτίου) Μέθοδος προσδιοριζόμενων συντελεστών (συνέχεια). Μέθοδος δυναμοσειρών (απλή αναφορά, δεν θα τη ζητήσω σε ασκήσεις/διαγωνίσματα). Γραμμικά συστήματα 2Χ2

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 6

7η εβδομάδα (20, 21 Μαρτίου) Ξεκινήσαμε το 2ο μέρος του μαθήματος, Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους (ΜΔΕ). Γενικότητες. Πρωτοτάξιες ΜΔΕ, η μέθοδος των χαρακτηριστικών.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 7

8η εβδομάδα (27, 28 Μαρτίου) Ταξινόμηση δευτεροτάξιων ΜΔΕ σε 2 διαστάσεις. Kυματική εξίσωση στον R, ομογενής και μη ομογενής, τύπος D'Alembert, γωνία εξάρτησης/επιρροής.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 8

9η εβδομάδα (3, 4 Απριλίου) Σειρές Fourier, άρτιες/περιττές συναρτήσεις, Προβλήματα συνοριακών τιμών (ΠΣΤ). Ιδιοτιμές, ιδιοσυναρτήσεις.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 9

10η εβδομάδα (24, 25 Απριλίου) Επίλυση κυματικής εξίσωσης (ομογενής και μή ομογενής) με χωρισμό μεταβλητών. Είδαμε την περίπτωση των συνοριακών συνθηκών Dirichlet ( μηδενικών αλλα και γενικών).

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 10

11η εβδομάδα (2 Μαίου) Επίλυση κυματικής εξίσωσης (ομογενής και μή ομογενής) με συνοριακές συνθήκες Neumann.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 11

12η εβδομάδα (8, 9 Μαίου) Επίλυση εξίσωσης θερμότητας καθώς και Laplace, ομογενείς και μή ομογενείς, με συνοριακές συνθήκες Dirichlet ή Neumann.

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Aσκήσεις για εξάσκηση: Φυλλάδιο 12

13η εβδομάδα (15, 16 Μαίου) Γενικεύσεις της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών. Πιο γενικές συνοριακές συνθήκες, εξισώσεις με γραμμικούς όρους χαμηλότερης τάξης, πολικές συντεταγμένες. (Η ύλη που καλύφθηκε αυτή τη βδομάδα δεν θα ζητηθεί στις εξετάσεις).

Σημειώσεις μαθήματος εδώ

Εξετάσεις/Διαγωνίσματα.

Η Ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος) έγινε την Τετάρτη 22 Μαρτίου ώρα 5-7, στην αίθουσα Α201. Η ύλη είναι το κομμάτι των Συνήθων Δ.Ε. δηλ. το πρώτο μέρος του μαθήματος. Είναι προαιρετική και θα μετρήσει θετικά 30%. Τα θέματα είναι εδώ . Ενδεικτικές λύσεις της Προόδου εδώ .

Τα αποτελέσματα της Προοόδου εδώ .

Οι τελικοί βαθμοί έχουν περαστεί στο φοιτητολόγιο.

Τα θέματα του τελικού διαγωνίσματος είναι εδώ .

Το Σεπτέμβριο θα μετρήσει μόνο ο βαθμός του Διαγωνίσματος του Σεπτεμβρίου. Δεν θα μετρήσουν η Πρόοδος ή τα φυλλάδια. Η εξέταση θα γίνει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 9-11. Για το τμήμα μας (τμήμα Α) η αίθουσα ειναι η Α201 ενώ για το το Β τμήμα (κ. Καραλή) η Α203.